מספר שאלון: 22282 | שנה: 2021 | מקצוע: היסטוריה | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון