מספר שאלון: 1261 70% | שנה: 2021 | מקצוע: תנ"ך 70% | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון