מספר שאלון: 1282 | שנה: 2019 | מקצוע: תנ"ך | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון

אודיו: