מספר שאלון: 30 | שנה: 2019 | מקצוע: תנ"ך | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון

אודיו: