מספר שאלון: 1262 30% | שנה: 2021 | מקצוע: תנ"ך 30% | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון