מספר שאלון: 1282 | שנה: 2020 | מקצוע: תנ"ך 30% | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון