מספר שאלון: 1261 | שנה: 2023 | מקצוע: תנ"ך | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון