מספר שאלון: 1261 | שנה: 2022 | מקצוע: תנ"ך | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון