מספר שאלון: 01261 | שנה: 2022 | מקצוע: תנ"ך | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון