מספר שאלון: 1261 | שנה: 2023 | מקצוע: תנ״ך | מועד: 2023

להורדת השאלון להורדת הפתרון