מספר שאלון: 1262 30% | שנה: 2024 | מקצוע: תנ׳׳ך | מועד:

להורדת השאלון להורדת הפתרון