• מתאים לתלמידי: י”א+י”ב, שלומדים לבגרות במתמטיקה 3 יח”ל
 • מחבר: ד”ר רן יחיאלי
 • מספר עמודים: 667 עמודים

בגרות במתמטיקה 803 מתאים ללומדים לבגרות ברמת 3 יחידות לימוד. הספר מכיל את כל חומר הלימוד הדרוש למורה ולתלמיד לצורך לימוד החומר לשאלון 803.

לכל אחד מנושאי הלימוד בשאלון 803 מוקדש פרק ובו:

 • חלק התיאוריה הכולל הסבר בהיר, מפורט ומדורג של חומר הלימוד, המשולב בדוגמאות רבות, כולן עם פתרון מלא ומפורט
 • חלק התרגילים, הכולל תרגילים המסודרים מרמת קושי קלה עד גבוהה, על פי סדר הלימוד של הנושא, כך שניתן לתרגל את החומר בהדרגה, עד לרמת הבגרות.

הנושאים בספר:

 • בעיות מילוליות
 • הנדסה אנליטית
 • חשבון דיפרנציאלי
 • בעיות מילוליות של ערך הקיצון
 • חשבון אינטגרלי
 • נספח: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – תרגילים עם פרמטרים
 • מבחני חזרה