פתרון בחינת בגרות באנגלית, 2014

מקצוע פרטים קובץ אודיו
אנגלית Module E
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/e2014sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/e2014sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module G
2014
מועד: מועד ב
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/g2014bq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/g2014ba.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module F
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/f2014sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/f2014sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module D
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/d2014sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת הפתרון
אנגלית Module C
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/c2014sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/c2014sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module B
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/b2014sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/b2014sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module A
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/a2014sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/a2014sa.pdf“>להורדת הפתרון