פתרון בחינת בגרות באנגלית, 2016

מקצוע פרטים קובץ אודיו
אנגלית 16381
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/163812016sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/163812016sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית 16102
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/161022016sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/161022016sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית 138201
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/13822016sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module G
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/g2016sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/g2016sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module F
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/f2016sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת הפתרון
אנגלית Module E
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/e2016sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/e2016sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module D
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/d2016sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/d2016sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module C
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/c2016sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/c2016sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module B
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/b2016sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת הפתרון
אנגלית Module A
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת הפתרון