פתרון בחינת בגרות בלשון, 2015

מקצוע פרטים קובץ אודיו
לשון שאלון ב מותאם
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_heblangBmutam_011108_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_heblangBmutam_011108_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון שאלון ב
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_linguistics_11108_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_linguistics_11108_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון שאלון א
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_linguistics_11107_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_linguistics_11107_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון שאלון ב מותאם
2015
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_w_Linguistics_11108_adj_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_w_Linguistics_11108_adj_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון שאלון ב
2015
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_w_Linguistics_11108_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_w_Linguistics_11108_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון שאלון א
2015
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_w_Linguistics_11107_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_w_Linguistics_11107_a.pdf“>להורדת הפתרון