פתרון בחינת בגרות בלשון, 2017

מקצוע פרטים קובץ אודיו
לשון 30%
2017
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_heb_30_11282_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_heb_30_11282_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון 70%
2017
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_heb_11281_70_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_heb_11281_70_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון נספח 70%
2017
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_heb_70_11281_appendix.pdf“>להורדת השאלון להורדת הפתרון
לשון נספח 30%
2017
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_heb_30_11282_appendix.pdf“>להורדת השאלון להורדת הפתרון
לשון מותאם 70%
2017
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_heb_11281mutam_70_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_heb_11281mutam_70_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון לשון 30%
2017
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2017w_lashon_11282_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2017w_lashon_11282_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון לשון 70%
2017
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2017w_lashon_11281_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2017w_lashon_11281_afix.pdf“>להורדת הפתרון
לשון לשון 70% מותאם
2017
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2017w_lashon_11281_mutam_a.pdf“>להורדת הפתרון