מספר שאלון: 22261 | שנה: 2023 | מקצוע: היסטוריה 70% | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון