מספר שאלון: 36371 | שנה: 2023 | מקצוע: פיזיקה חשמל | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון