פתרון בחינת בגרות באנגלית, 2015

מקצוע פרטים קובץ אודיו
אנגלית Module C
2015
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/c2015wiq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/c2015wia.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module G
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/g2015sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module F
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/f2015sq.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/f2015sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module E
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/e2015sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module D
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/d2015sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module B
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/b2015sa.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית Module A
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/a2015sa.pdf“>להורדת הפתרון