פתרון בחינת בגרות בלשון, 2016

מקצוע פרטים קובץ אודיו
לשון לשון 70% מותאם
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_linguistics_11281Adj_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון לשון 70%
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_linguistics_11281_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_linguistics_11281_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון לשון ב מותאם
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_linguistics_11108Adj_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון לשון ב
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_linguistics_11108_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון שאלון ב מותאם
2016
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_w_linguistics_11108Adj_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_w_linguistics_11108Adj_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון שאלון ב
2016
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_w_linguistics_11108_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_w_linguistics_11108_a.pdf“>להורדת הפתרון
לשון שאלון א
2016
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_w_linguistics_11107_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_w_linguistics_11107_a.pdf“>להורדת הפתרון