פתרון בחינת בגרות באנגלית, 2018

מקצוע פרטים קובץ אודיו
אנגלית D
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_D_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_D_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול B
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_B_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_B_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול F
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_F_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_F_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול C
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_C_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_C_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול G
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_G_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_G_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול E
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_E_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_E_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול A
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_A_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/07/2018sb_eng_A_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול F
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_F_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_F_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול D
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_D_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_D_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול B
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_B_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_B_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול G
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_G_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_G_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול C
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_C_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_C_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול E
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_E_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_E_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול A
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_A_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/05/s18_English_A_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול G
2018
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_G_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_G_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול C
2018
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_C_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_C_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול E
2018
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_E_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_E_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול F
2018
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_F_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_F_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול D
2018
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_D_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_D_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול B
2018
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_B_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_B_a.pdf“>להורדת הפתרון
אנגלית מודול A
2018
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_A_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/01/w18_English_A_a.pdf“>להורדת הפתרון